ტრანსპორტირების პირობები

აკრძალული ნივთები
  1. ჩვენს საიტზე დარეგისტრირებისას ჩვენს მომხმარებელთა მიერ შეყვანილი ყველა პირადი ინფორმაცია (სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი, პირადი ნომერი, ფინური კოდი და ა.შ.) დაცულია და არარის ხელმისაწვდომი მესამე პირთათვის გარდა სამართალდამცავი ორგანოებისა.
  2. "გადამზიდავი" პასუხს არ აგებს პორტატულ პაკეტში არსებული ნივთის რაიმე დეფექტზე, რომლის გახსნა დაუშვებელია მომხმარებლის თანხმობის გარეშე. ასეთ შემთხვევებში მომხმარებელს შეუძლია საჩივარი შეიტანოს გამყიდველის წინააღმდეგ მხოლოდ ნივთის დეფექტების გამო, პრობლემის აღმოსაფხვრელად.
  3. შეკვეთები არ არის დაზღვეული გადამზიდავის მიერ და გადამზიდავი არ აგებს პასუხს მასზე.
ტრანსპორტირების პირობები